Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1878070

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1878070

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1878070
Onderwerp Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 10:27:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1788842 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD suppletieaanvraag CE.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Handleiding opsporing en ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog gemeente Dordrecht (2010).pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1788842 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1794274 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark Voorblad stukken