Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1878070

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1878070

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1878070
Onderwerp Instemmen met suppletieaanvraag Conventionele Explosieven Wilhelminahaven en Sumatraplein-Oranjepark
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 10:27:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fracties D66 en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 21 februari.
D66 zal een stemverklaring geven op dit punt.