Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1877546

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1877546

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1877546
Onderwerp Kennisnemen van de informatie in raadsinformatiebrief betreffende opvattingen over vangnetuitkering 2016 en kenbaar maken van eventuele opvattingen
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 13:39:36
Onderwerp Kennisnemen van de informatie in raadsinformatiebrief betreffende opvattingen over vangnetuitkering 2016 en kenbaar maken van eventuele opvattingen
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (P.J.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 078 770 4724
Datum B&W Besluit 07-02-2017
Gerelateerde zaak 1788385
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Per raadsinformatiebrief van 13 december 2016 bent u geïnformeerd over de ontwikkeling van het klantenbestand Participatiewet in Dordrecht, de analyse van de mogelijke oorzaken van het tekort op het budget voor uitkeringen op grond van de Participatiewet en de maatregelen om dit tekort te reduceren. Zoals in die brief toegezegd wordt u hierbij uitgenodigd uw eventuele opvattingen, over deze analyse en de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren, te delen of de verstrekte informatie (RIB MO/1756902 van 13 december 2016) nogmaals ter kennisgeving aan te nemen.

Gepubliceerd 09-02-2017