Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1876055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1876055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1876055
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en ontwerp MER
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1946374 Nee Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3' L. Groenenboom programma 07-06-2017
1747975 Nee Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake verzoek opname bestemmingsplan Dordtse Kil IV in 15e tranche Crisis- en herstelwet H.M. Hoogstad programma 18-08-2016
1597147 Nee Raadsinformatiebrief over de voortgang van het programma WDO en ontwerp MER en voorontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en Rijksweg A16-N3 H.M. Hoogstad programma 16-11-2015
1324138 Nee Instemmen met diverse voorstellen inzake Westelijke Dordtse Oever (WDO) en Dordtse Kil IV H.M. Hoogstad programma 04-09-2014