Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1876055

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1876055

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1876055
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerp Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV', ontwerpbestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' en ontwerp MER
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 28 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 20 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De RIB zal betrokken worden bij de besluitvorming op 28 juni 2017.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 30 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Agendapunt 3 is samen met agendapunt 2 behandeld.
De volgende personen hebben gebruik gemaakt van het sprekersplein:
Insprekers die zienswijzen hebben ingediend: de heer V.d Stelt (namens Milieudefensie), de heer Blanken van de Berg (bewoner), de heer Stehouwer (Milieudefensie), de heer Slijkhuis (bewoner), de heer Visscher (stichting Tellurius), mevrouw Klein-Hendriks (namens bewoners wijk Oudelandshoek), de heer Alleblas (vereniging behoud leefklimaat tweede tol), de heer de Haan (bewoner), de heer de Keizer (bewoner), de heer Ligtenberg (stadsbouwkas ‘de Oude Beer’) en de heer V.d. Velde (stichting Buiten Zinnig). Insprekers die geen zienswijze hebben ingediend de heer Duijsens (actiegroep Stop Dordtse Kil IV) en de heer Popma (bewoner). De voorzitter zegt toe dat de exacte datum van behandeling door de commissie zal worden doorgegeven aan de insprekers.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief, op verzoek van Beter voor Dordt en D66, te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. Het project is te groot om niet te behandelen. Daarnaast geeft D66 aan dat de voorgestelde bocht voor de landbouwweg niet doorgaat. Hoe moet dat nu verder met de landbouwweg? CU/SGP geeft aan dat wethouder Mos een marketingplan heeft toegezegd. Dit moet betrokken worden bij de behandeling van het onderwerp.