Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1874625

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1874625

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1874625
Onderwerp Benoeming leden raad van toezicht OPOD
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 09-02-2017 10:27:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Benoemingen Raad van Toezicht OPOD Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Benoemingen Raad van Toezicht OPOD Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1790940 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorblad Benoeming leden raad van toezicht OPOD Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1790940 Raadsbesluit