Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873893

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873893

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873893
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art.40 RvO van de fractie GroenLinks over beschermd wonen
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2017 14:15:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art.40 RvO van de fractie GroenLinks over beschermd wonen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording aanvullende vragen beschermd wonen Algemeen