Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873711

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873711

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873711
Onderwerp Uitdienen contractperiode en daarna beëindigen pilot Argu
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2017 13:57:00
Onderwerp Uitdienen contractperiode en daarna beëindigen pilot Argu
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MCA Bakx, 770 3912
Datum B&W Besluit 31-01-2017
Gerelateerde zaak 1783978
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de pilot Argu geven we invulling aan de opdracht om het uitwisselen van ideeën met en door inwoners mogelijk te maken. We willen ervaring opdoen met nieuwe digitale mogelijkheden en onderzoeken of deze meerwaarde hebben ten opzichte van bestaande mogelijkheden van inspraak, participatie, onderzoek, maatschappelijk debat en (digitale) informatie-uitwisseling. De pilot loopt van 1 april 2016 tot 1 april 2017. Een jaar is een redelijke termijn om een nieuw middel uit te proberen. Werkt het nieuwe middel of werkt het niet? In dit geval werkt het instrument maar ten dele. Continueren van de pilot ligt vanuit doelmatig-, doeltreffendheid en financieel oogpunt niet voor de hand. Op basis van deze (tussen)evaluatie stellen we daarom voor om de pilot af te maken en deze te beëindigen op 1 april 2017.

Gepubliceerd 02-02-2017