Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873711

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873711

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873711
Onderwerp Uitdienen contractperiode en daarna beëindigen pilot Argu
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-02-2017 13:57:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan instemmen met het besluit om het contract met Argu niet verder voort te zetten, en besluit dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 28 maart.

De commissie wacht een nieuw initiatief af voor een open forum. De commissie zal dit later dit jaar meenemen bij de bespreking van het rapport over Burgerparticipatie van de Rekenkamercommissie

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te agenderen voor een volgende commissievergadering.
De politieke vraag luidt: Welke alternatieven hebben wij om burgers in de stad te betrekken bij de besluitvorming? (geformuleerd door D66)