Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873674
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 31-01-2017
Gerelateerde zaak 1782799
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een plan ontwikkeld voor de bouw van een nieuwe woning op het perceel Noordendijk 430, kadastraal bekend gemeente Dubbeldam, sectie I nummer 1189. Om medewerking aan dit plan te kunnen verlenen moet het vigerende bestemmingsplan "Dubbeldam" worden herzien. Het ontwerp van deze herziening heeft zes weken ter inzage gelegen en gedurende deze termijn is één zienswijze ingediend. Uw raad wordt voorgesteld een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijze en de vaststelling van het bestemmingsplan "5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430".

Gepubliceerd 16-02-2017