Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873661
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2017 11:19:11
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk
Programma Zorg en Ondersteuning
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Lambrechts, Karin (C.M.L.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar BW van der Heide, 078 770 4731
Datum B&W Besluit 31-01-2017
Gerelateerde zaak 1784625
Agendacommissie 14-02-2017
Adviescommissie 14-03-2017
Raad 28-03-2017
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Na de betrekkelijk zachte landing van de drie decentralisaties in 2015, zijn we vanaf 2016 in de fase van transformatie van het lokale sociale domein. We hebben, samen met bewoners en relevante (uitvoerings)partners, een visie en plan ontwikkeld voor de doorontwikkeling naar een herkenbare, nabije en effectieve manier van het bieden van informatie, advies en ondersteuning aan alle Dordtse bewoners in de Dordtse wijken. Dit is verwoord in de notitie Een sterke basis in de wijk (bijlage). De sociale teams en jeugdteams vormen een belangrijke kern in het professionele netwerk in de wijk. Bovendien zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de teams, en op het gebied van de teams is er nog veel winst te behalen. We constateren namelijk dat (1) de bekendheid van de teams laag is, (2) de integraliteit tussen de sociale teams en jeugdteams beperkt is, (3) de verbinding in de wijk, bijvoorbeeld met huisartsen, beperkt is, (4) er onduidelijkheid bestaat bij bewoners en professionals over de verschillende voordeuren, en (5) de samenwerking tussen de teams en met partners vooral ad hoc is. We willen in de eerste helft van 2017 de sociale teams en jeugdteams daarom doorontwikkelen tot integrale sociale wijkteams in nagenoeg iedere wijk. Hiervoor is een startnotitie opgesteld (bijlage).

Gepubliceerd 06-02-2017