Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873661
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2017 11:19:11
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad RV inzake startnotitie Sterke basis in de wijk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype RAADSbesluit Startnotitie sterke basis in de wijk.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype STARTNOTITIE Sterke basis in de wijk versie.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Bijlage 1 - Notitie Sterke basis in de wijk.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1784625 B&W besluit
Icoon voor documenttype Startnotitie Sterke basis in de wijk Raadsbesluit