Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1870371

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1870371

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1870371
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie Participatiebestek
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 01-02-2017 14:29:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie Participatiebestek
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PMJ van den berg, 078 770 4153
Datum B&W Besluit 31-01-2017
Gerelateerde zaak 1780569
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met de uitvoering van het participatiebestek in de wijken Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven zijn we inmiddels een jaar bezig. De inzet van de aannemer om participatie initiatieven te faciliteren werpt zijn vruchten af en deze raadsinformatiebrief beschrijft de mooie resultaten van het afgelopen jaar. Daarnaast leggen we uit hoe de evaluatie van de werkwijze heeft plaatsgevonden. Voor 2017 is de werkwijze verder geoptimaliseerd en daardoor kan de aannemer in volle vaart door met het bieden van ondersteuning aan wijkbewoners.

Gepubliceerd 01-02-2017