Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1869544

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1869544

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1869544
Onderwerp Aanpak kaderstellende Nota's a.g.v. BBV-wijzigingen
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2017 16:34:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Memo Aanpak aanpassing Nota's a.g.v. BBV-wijzigingen (auditcommissie 7 december 2016) Algemeen