Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1869310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1869310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1869310
Onderwerp Raadsinformatiebrief over gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 31-01-2017 09:48:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Een aantal commissieleden maakt graag gebruik van het voorstel van wethouder Mos om in een aparte vergadering (mogelijk in de Auditcommissie) het hele subsidieproces te doorlopen.

De commissie besluit de Raadsinformatiebrief over gemeentelijk financieel toezicht gesubsidieerde instellingen voor kennisgeving aan te nemen.

De commissie besluit tevens een pilot aan te gaan waarin output-gerichte (op het gewenste te bereiken effect) criteria worden vastgelegd. Als voorbeeld wordt genoemd cultuur-educatie. Wethouder Mos zegt toe dat hij hiertoe binnen 4 weken een voorstel zal doen aan de commissie. 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te agenderen voor een volgende commissie.
De politieke vragen luiden:
- In hoeverre wordt het proces zoals dat op papier staat daadwerkelijk nageleefd? (geformuleerd door BVD)
- Hoe komen we tot meer outputgerichte subsidieverlening? (geformuleerd door D66)