Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1865095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1865095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1865095
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Gang van zaken omgevingsvergunning Haaswijkweg 18
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Gang van zaken omgevingsvergunning Haaswijkweg 18
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, tel.no. 770 4899
Datum B&W Besluit 17-01-2017
Gerelateerde zaak 1774124
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Naar aanleiding van berichten in de media en vragen van raadsleden over de gang van zaken met betrekking tot de aanvraag om omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de woning aan de Haaswijkweg West 18 hebben wij daar onderzoek naar gedaan. Onze conclusies zijn in deze raadsinformatiebrief vermeld.

Gepubliceerd 16-02-2017