Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1865028

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1865028

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1865028
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2e herziening Struktuurvisie Dordrecht
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 2e herziening Struktuurvisie Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, tel.no. 770 4831
Datum B&W Besluit 17-01-2017
Gerelateerde zaak 1773916
Agendacommissie 14-02-2017
Raad 14-03-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De ontwerp 2e herziening Structuurvisie Dordrecht 2040, Zuidrand van Dubbeldam is opgesteld. In deze ontwerp-structuurvisie wordt woningbouw in de polders ten zuiden van Dubbeldam uitgesloten. Wij hebben deze ontwerp-structuurvisie vrijgegeven voor inspraak. De periode van inspraak duurt zes weken en loopt van eind januari tot begin maart 2017. Daarna worden de binnengekomen zienswijzen beoordeeld en verwerkt en worden de stukken ter besluitvorming aan uw raad aangeboden.

Gepubliceerd 16-02-2017