Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1864623

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1864623

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1864623
Onderwerp Raadsinformatiebrief over mantelzorg
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-01-2017 09:49:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over mantelzorg
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N Hamham, tel.no. 770 4178
Datum B&W Besluit 17-01-2017
Gerelateerde zaak 1765840
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 20 september 2016 is er een onderzoek uitgezet onder alle medewerkers van de gemeente Dordrecht om in kaart te brengen hoeveel medewerkers mantelzorger zijn en hoe de combinatie werk en zorgtaken wordt ervaren. De resultaten zijn over het algemeen positief. Een aantal uitkomsten vragen om aandacht. Aan de hand van deze uitkomsten zijn er een aantal passende vervolgacties om mee aan de slag te gaan om mantelzorgers in de gemeente nog beter te ondersteunen in hun werk-privé balans.

Gepubliceerd 20-01-2017