Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1862995

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1862995

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1862995
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Transberglocatie
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Transberglocatie
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 14-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 16-02-2017