Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1862995

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1862995

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1862995
Onderwerp Zienswijze inzake het ontwerpbestemmingsplan t.b.v. omgevingsvergunning zonnepark Transberglocatie
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze in handen te stellen van het college, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.