Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1862531

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1862531

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1862531
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van 15 en 20 juni en 4 juli, en van de commissievergaderingen van 20 en 21 juni 2017
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2017 11:07:59
Document Document type
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 15 juni 2017 kadernota Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen raadsvergadering 20 juni 2017 Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 20 juni 2017 BM openbaar Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 20 juni 2017 gezamenlijk sociaal en BM Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 20 juni 2017 fysiek Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 20 juni 2017 sociaal Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 21 juni 2017 BM Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 21 juni 2017 Fysiek Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 21 juni 2017 Sociaal Notulen
Icoon voor documenttype Conceptnotulen 4 juli 2017 openbare vergadering keuze burgemeester Notulen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen van de notulen van de raadsvergaderingen van 15 en 20 juni en 4 juli, en van de commissievergaderingen van 20 en 21 juni 2017 Voorblad stukken