Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1862500

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1862500

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1862500
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 11:16:48
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit agendapunt 6 te verschuiven naar 6 december om 19.00 uur. De commissie vraagt het college om een volledige bestuurlijke reactie. Het college zegt toe deze tijdig aan te leveren. Vragen aan de Rekenkamercommissie worden schriftelijk ingediend.

De commissie heeft geen op- of aanmerkingen op de vragen die voor de hoorzitting Onderwijshuisvesting van 28 november zijn ingediend.