Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1862376

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1862376

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1862376
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 14 november 2017 en van de commissievergaderingen van 21 en 28 november 2017
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2017 12:54:10
Onderwerp Vaststellen van de notulen van de raadsvergadering van 14 november 2017 en van de commissievergaderingen van 21 en 28 november 2017
Vergadersectie Notulen
Gepubliceerd 08-12-2017