Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1860856

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1860856

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1860856
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aan- en verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en het beschikbaar stellen van een krediet
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 13-01-2017 12:45:15
Onderwerp Al dan niet uiten van wensen en bedenkingen inzake aan- en verkoop panden Groothoofd en Palingstraat en het beschikbaar stellen van een krediet
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar VPF Wiegerinck en JL Slager, tel.no. 770 4883 en 770 4878
Datum B&W Besluit 10-01-2017
Gerelateerde zaak 1764749
Agendacommissie 14-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op verzoek van Stichting Woonbron en Dudok Vastgoed B.V. hebben wij besloten onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad medewerking te verlenen aan aan- en verkoop van de panden, gelegen aan het Groothoofd en de Palingstraat op grond van een hierop rustend aan gemeente toekomend recht van eerste koop. Voor de gemeente volgt hieruit een positief financieel resultaat. Uw raad wordt voorgesteld geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken tegen de voorgenomen aan- en verkoop en het voor de aankoop benodigde krediet beschikbaar te stellen.

Gepubliceerd 13-01-2017