Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1860790

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1860790

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1860790
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Oranjelaan-Merwedestraat
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-02-2017 10:59:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Oranjelaan-Merwedestraat
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PAJM de Vet, tel.no. 770 5029
Datum B&W Besluit 10-01-2017
Gerelateerde zaak 1765999
Agendacommissie 14-02-2017
Termijn agenda Volgt raadsvoorstel in mei
Adviescommissie 21-03-2017 + 23-05-2017
Raad 27-06-2017 betrekken bij KN
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het project Merwedestraat Oranjelaan bestaat uit een vijftal deelprojecten: "Reconstructie Merwedestraat, Reconstructie Oranjelaan fase 1 én fase 2, relining riool Sumatraplein, en reconstructie Sumatraplein samen met aanpak Oranjepark".

Gepubliceerd 16-02-2017