Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1860267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1860267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1860267
Onderwerp Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 13:19:30
Onderwerp Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EJM Goutziers-Leidekker, 770 3516
Datum B&W Besluit 20-12-2016
Gerelateerde zaak 1761651
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

U heeft de mogelijkheid uw zienswijze op de Geactualiseerde begroting 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) naar voren te brengen. We adviseren u geen nieuwe zienswijze op de Geactualiseerde begroting in te brengen, vanwege het feit dat er geen wezenlijk nieuwe zaken zijn die een aanvulling op de eerder geuite Dordtse zienswijze bij de Primaire begroting 2017 GRD noodzakelijk maken. Gezien het belang van eerder uitgebrachte standpunten adviseren we deze te herhalen.

Gepubliceerd 12-01-2017