Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1860267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1860267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1860267
Onderwerp Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 13:19:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1777521 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Kennis nemen van de geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Geactualiseerde begroting GRD 2017.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Geactualiseerde begroting 2017 vs 29 nov.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Conceptbrief aan DSB zienswijze Dordrecht Geactualiseerde Begroting 2017 GRD.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1761651 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017 Voorblad stukken