Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1860267

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1860267

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1860267
Onderwerp Geactualiseerde begroting GR Drechtsteden 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 13:19:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaring van Beter Voor Dordt.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit in te stemmen met het voorstel geen nieuwe zienswijze naar voren te brengen op de Geactualiseerde Begroting 2017 GR Drechtsteden.

De heer Stam had een aantal vragen en die zijn inmiddels beantwoord. Hij heeft nog wel nieuwe (technische) vragen. Mw. De Smoker had die antwoorden graag gezien en vraagt aan de wethouder wat er niet lekker zit gezien de reactie van het college.
De wethouder geeft aan dat het allemaal sneller zou kunnen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie D66 bemerkt een bepaalde ontevredenheid en wil dit graag toegelicht gezien in een commissie (voor 7 februari). Ook de fractie Beter Voor Dordt heeft een aanvullende vraag.