Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1858988

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1858988

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1858988
Onderwerp Evaluatie rotonde Groenezoom
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 15:22:44
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 januari 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie BVD spreekt haar telleurstelling uit over de kwaliteit van de evaluatie. Er lijken geen harde bewijzen te zijn dat de situatie substantieel is verbeterd. Daarmee lijkt de vijf ton verspild geld. Zowel de fractie PvdA als de fractie verzoeken de wethouder om toch nog te kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om de veiligheid voor fietsers en automobilisten verder te verbeteren. De fractie SP vraagt aandacht voor de mogelijkheden die er zijn om een ingang van de school af te sluiten en daarmee de verkeerstromen anders te laten lopen. De fractie CDA benadrukt dat de raad uiteindelijk unaniem heeft ingestemd met de maatregelen op de rotonde en dat door deze beslissing ook twee andere gevaarlijke kruispunten wel aangepakt zijn. Wethouder Vd Linden geeft aan dat hij met aanvullende informatie zal komen over de rotonde en met name over nabij gelegen kruising op de Chico Mendesring. De commissie neemt kennis van de evaluatie en de fractie BVD kondigt aan er zelf op terug te zullen komen op een later moment.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief op verzoek van de fracties BVD en PvdA te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. De politieke vraag luidt: zijn de gekozen maatregelen wel de juiste oplossing?