Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1855492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1855492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1855492
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording motie Dordt op Stoom houden (veiligheidseisen evenementen)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 13:19:30
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording motie Dordt op Stoom houden (veiligheidseisen evenementen)
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Schellevis, 770 4200
Datum B&W Besluit 20-12-2016
Gerelateerde zaak 1761707
Agendacommissie 18-01-17
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 29 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Dordrecht de motie Dordt op Stoom houden aangenomen. U vraagt hierin het college onderzoek uit te voeren naar de proportionaliteit van de veiligheidseisen en/of een minder zwaar beslag in tijd en geld gerealiseerd kan worden om aan veiligheidseisen te kunnen voldoen. Het college vindt evenementen belangrijk voor de binding van haar inwoners aan de stad en de aantrekkelijkheid van Dordrecht voor bezoekers. Een groot deel van de evenementen is gebaseerd op particuliere initiatieven. De organisator is zelf primair verantwoordelijk voor de organisatie en voor de veiligheid van de bezoekers en het ordelijk verloop van het evenement. Als gevolg van het toenemend aantal bezoekers van evenementen in combinatie met landelijke en regionale ontwikkelingen krijgen organisatoren de afgelopen jaren te maken met toenemende aandacht voor de veiligheid van evenementen en daarbij verhoogde maatregelen en kosten voor veiligheid. De toename in het aantal bezoekers maakt dat de veiligheidsmaatregelen herzien worden. Door de gemeente Dordrecht is in 2016 geïnvesteerd om meer maatwerk aan te bieden aan de organisatoren van evenementen. Met de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in 2016 is meer onderscheid gemaakt in meldingen voor kleine evenementen en vergunningen voor (grote) evenementen (met meerdere specifieke vergunningvoorschriften). In het kader van de deregulering kunnen burgers voor activiteiten tot 250 personen (voorheen 80 personen) een melding indienen. Daarnaast zijn reeds een aantal verbetervoorstellen in het behandeltraject doorgevoerd. In 2017 wordt bij elke bespreking en beoordeling van de maatregelen bij de evenementen een verdieping aangebracht waar het gaat om de veiligheid. Op basis daarvan kan nader gerapporteerd worden over de proportionaliteit van de eisen en de (financiële) consequenties die deze opleveren.

Gepubliceerd 12-01-2017