Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1855492

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1855492

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1855492
Onderwerp Raadsinformatiebrief over beantwoording motie Dordt op Stoom houden (veiligheidseisen evenementen)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 13:19:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties BVD, SP, CDA en VVD leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie debatteert uitvoerig over dit onderwerp. Elke partij draagt de evenementen een warm hart toe. Er wordt een 'event cloud' voorgesteld. Er worden vragen gesteld hoe het zit met het plafond van 40% en over de snelheid van het afgeven van vergunningen. Ook wordt gevraagd hoe het anders kan (met de kosten voor veiligheid). De wethouder geeft aan zijn best te doen zo spoedig mogelijk iets bij de raad te krijgen.
De wethouder zegt toe dat het herziene beleid evenementen in het eerste kwartaal klaar zal zijn. Daarnaast zal hij uitwerken wat aan veiligheid besteed wordt en wat aan evenementen. Een Raadsvoorstel Evenementenbeleid volgt dus in het 1e kwartaal van 2017.
Door de fractie BVD wordt voorgesteld om hierover eventueel in maart een thema-avond te houden.
De commissie besluit deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De fracties Beter Voor Dordt en VVD geven aan dit stuk te willen bespreken.


De commissie besluit dat op 24 januari een Sprekersplein zal plaatsvinden en op 31 januari de inhoudelijke behandeling van deze raadsinformatiebrief.
De heer Westland heeft zich reeds aangemeld als inspreker.