Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1850078

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1850078

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1850078
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art.40 RvO van de fractie CDA over Offensief tegen kinderleed
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-12-2016 10:05:53
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 maart 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie CDA zou in navolging van een pilot in Tilburg meer willen doen aan preventie en voorlichting (anticonceptie) om kinderleed te voorkomen. De commissie debatteert over de wenselijkheid en uitwerking van dergelijke maatregelen. Het CDA verzoekt de wethouder om voor de zomer een conferentie met betrokken organisaties over dit onderwerp te organiseren om de raad zo goed te kunnen informeren en dat zij kennis kan nemen van de problematiek. Dit voorstel wordt niet door de overige fracties gesteund en is daarmee verworpen. Fractie CU/SGP heeft niet het gevoel dat dit punt is afgerond en vraagt de wethouder met een wethoudersbrief of RIB over dit onderwerp te komen. Naar aanleiding hiervan kan de commissie dan bepalen of het onderwerp wellicht nog een keer geagendeerd kan worden. Wethouder Van der Linden stemt hiermee in.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie CDA wil de beantwoording graag agenderen met de volgende politieke vraag: Is de raad van mening dat het een goede zaak is dat ondersteuning pas wordt opgestart wanneer er als sprake is van een zwangerschap? De fractie CU/SGP ondersteunt de agendering.