Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1849158

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1849158

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1849158
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van objecten-complexen in het buitengebied, 3e tranche
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 15:22:44
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aanwijzing van objecten-complexen in het buitengebied, 3e tranche
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 20-12-2016
Gerelateerde zaak 1758916
Agendacommissie 18-01-2017
Toelichting

Op 20 september 2016 informeerden wij uw raad over ons voornemen 15 adressen aan te wijzen als gemeentelijk monument in de gebieden Zeedijk, Zuidendijk, Zanddijk, Wieldrechtse Zeedijk, Zuidpunt. Het betreft de derde en laatste tranche van het buitengebied. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen wijzen wij nu 13 objecten aan. De reactie op de zienswijzen en het advies van de Welstands- en Monumentencommissie d.d. 5 december 2016 zijn onderdeel van ons besluit.

Gepubliceerd 12-01-2017