Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1849136

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1849136

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1849136
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Toekomstvisie Sportparken
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-12-2016 09:42:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Toekomstvisie Sportparken
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 56 - Sportaccomodaties
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 078 770 4724
Datum B&W Besluit 20-12-2016
Gerelateerde zaak 1761296
Agendacommissie 18-01-2017
Raad 14-02-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Eind juli bent u geïnformeerd over de voortgang van de Toekomstvisie Sportparken. In deze raadsinformatiebrief schetsen wij u de laatste stand van zaken over de voortgang op de planvorming voor verplaatsing van vier sportverenigingen, te weten vv Dubbeldam, Movado, OMC en TTV Dordrecht (fase 1). Aanvullend informeren we u over enkele ontwikkelingen die aan de sportparken en de toekomstvisie gerelateerd zijn: • actualiteit kunstgras; • actualiteit accommodatie sc Amstelwijck; • toekomstplannen verenigingshal Oranje Wit; • veldwensen hockeyvereniging DMHC en voetbalvereniging Emma; • samenwerkingspilot KNVB (voetbal), KNHB (hockey) en KNLTB (tennis) in Dordrecht. Waar het voor de zomer nog vier individuele trajecten leken zijn er de afgelopen maanden enkele unieke doorbraken geweest die hebben geleid tot serieuze allianties tussen verschillende verenigingen. Zo zijn vv Dubbeldam, Movado en TTV Dordrecht een gezamenlijk traject gestart om een nieuw gedeeld complex te realiseren op sportpark Schenkeldijk. OMC is in samenwerking met FC Dordrecht een plan aan het ontwikkelen om op sportpark Krommedijk, in een scenario voor 'vernieuwbouw' van het huidige stadion, een accommodatie te realiseren. Met deze raadsinformatiebrief gaan wij eveneens in op een eerdere toezegging (161025/T2) inzake een definitief plan voor de eventuele verhuizing voetbalclub OMC. In aansluiting daarop hebben we besloten via een begrotingswijziging het mogelijk te maken het toegezegde kunstgrasveld voor OMC versneld te kunnen aanleggen op de nieuwe locatie.

Gepubliceerd 22-12-2016