Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1849136

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1849136

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1849136
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang Toekomstvisie Sportparken
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 22-12-2016 09:42:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de themabijeenkomst Sport op 31 januari a.s.