Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1848121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1848121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1848121
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2017 12:18:22
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 juni 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 23 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 23 mei 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Aanwezig zijn de heer Puik, mevrouw Van den Bergh, mevrouw Jager, de heer Frantzen, de heer Portier, de heer Reumers, mevrouw De Smoker, de heer Tiebosch, mevrouw Kruger, mevrouw Edenburg, de heer Seme, de heer Van de Burgt, de heer Oostenrijk, de heer Stam, de heer Soy, mevrouw Van der Vorm, de heer Tutupoly, de heer Bronkhost, mevrouw Greve, de heer Engelberts, mevrouw Koene, de heer Vroon, de heer Staat en de heer Veldman, mevrouw Mous (voorzitter), de heer Bakker (commissiegriffier) en de heren Mos en Sleeking namens het college en de heer Willems (ambtelijke ondersteuning).

De commissie besluit de raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby voor kennisgeving te agenderen voor de gemeenteraad.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt voor een volgende commissievergadering te agenderen (agendacommissie 21 maart).

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt voor een volgende commissievergadering te agenderen (agendacommissie 21 maart).

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De fractie CU/SGP kan door ziekte niet aanwezig zijn en heeft de commissievoorzitter per email laten weten dit stuk te willen bespreken met de volgende politieke vragen:
1) Is de aansturing van de lobby vanuit het college voldoende goed gewaarborgd?
2) Welke van de optionele dossiers hebben prioriteit?
De fracties D66 en Beter Voor Dordt ondersteunen dat en willen dat de commissie Fysiek hierbij wordt betrokken. Dit verzoek zal worden overgebracht aan deze commissie.