Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1848121

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1848121

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1848121
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-01-2017 12:18:22
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Public Affairs/lobby
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar K.H. Willems, 770 4806
Datum B&W Besluit 13-12-2016
Gerelateerde zaak 1756595
Adviescommissie 14-02-2017 van de agenda gehaald
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Public Affairs (waar lobby een onderdeel van is) helpt om onze handelings-perspectieven te vergroten, ambities te realiseren en zo het verschil te maken voor onze stad en regio. De gemeente voert een actief beleid om zowel de kernkwaliteiten van Dordrecht krachtig(er) te positioneren alsmede de belangen van de stad (en dus ook de regio) bij derden effectief voor het voetlicht te brengen. Via een planmatige en strategische aanpak worden PA- of lobbydossiers opgepakt waarbij een proces wordt uitgerold dat uitzicht moeten bieden op het geformuleerde doel of ambitie. Bij het bepalen welke strategie het meest effectief is, is het van belang te inventariseren wie onze belangen kan ondersteunen, wie of wat over de beste netwerken beschikt richting beslissers en welke kanalen we kunnen en moeten gebruiken willen we uiteindelijk een positief resultaat bereiken. Inzet op PA, in het bijzonder lobby, werpt reeds zijn succesvolle vruchten af. Het behoud van de intercity en rechtbank voor Dordrecht en de Kamerbrede steun voor de A15-motie illustreren dit. Het bijgevoegde overzicht geeft inzage aan welke dossiers aandacht wordt besteed.

Gepubliceerd 06-01-2017