Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 184569

Gemeente Dordrecht

Dossier - 184569

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 184569
Onderwerp Voorstel voorlopig ontwerp Energiehuis
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2009 14:52:15
Onderwerp Voorstel voorlopig ontwerp Energiehuis
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Groot project Energiehuis
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H. Kranendonk (078-6398063)
Datum B&W Besluit 28-04-2009
Datum verzending 27-05-2009
Agendacommissie 02-06-2009
Adviescommissie 23-06-2009
Raad 30-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 19 mei jl. hebt u door middel van een presentatie kennis kunnen nemen van het voorlopige ontwerp van het Energiehuis. Met dit voorstel vraagt het college u dit VO goed te keuren. Behandeling door de raad vloeit voort uit afspraken daaromtrent, die tijdens de behandeling van de begroting 2009 in november 2008 zijn bevestigd. Het voorstel bevat onder meer een resumé van de voorgeschiedenis, inclusief de beschikbare budgetten, een toelichting op het ontwerp, de risico's en de exploitatie en een planning van het vervolg van het proces. Het boekwerkje, dat het voorlopige ontwerp bevat, is bij dit dossier in het RIS geplaatst. Verspreiding onder alle raads- en commissieleden vindt plaats zodra voldoende exemplaren zijn gedrukt.
Gepubliceerd 20-05-2009