Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 184563

Gemeente Dordrecht

Dossier - 184563

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 184563
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet t.b.v. bouw 2e brandweerpost Leerpark en instemmen met een directe uitrukroute vanuit kazerne naar de N3
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2009 14:46:12
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaarstellen van een uitvoeringskrediet ten behoeve van de bouw van de v 2e brandweerpost Leerpark en instemmen met een directe uitrukroute vanuit de kazerne naar de N3 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype beschikbaar stellen van krediet tbv 2e brandweerpost (raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Regionale Brandweer ZHZ Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Comptabiliteitsbesluit Uitrukpost brandweer Leerpark Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype beschikbaar stellen van krediet tbv 2e brandweerpost (ontwerpbesluit Raad) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype beschikbaar stellen van krediet tbv 2e brandweerpost (B&W besluit I) B&W besluit
Icoon voor documenttype beschikbaar stellen van krediet tbv 2e brandweerpost (B&W besluit II) B&W besluit