Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 184563

Gemeente Dordrecht

Dossier - 184563

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 184563
Onderwerp Beschikbaarstellen uitvoeringskrediet t.b.v. bouw 2e brandweerpost Leerpark en instemmen met een directe uitrukroute vanuit kazerne naar de N3
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 20-05-2009 14:46:12
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 30 juni 2009 19:45
Besluit:
De raad stelt het uitvoeringskrediet t.b.v. bouw 2e brandweerpost Leerpark vast en stemt in met een directe uitrukroute vanuit de kazerne naar de N3.
Vergadering - Werk en Scholing - dinsdag 23 juni 2009 21:15 - Adviescommissie
Besluit:
Alle drie raadsvoorstellen genieten commissiebrede instemming en kunnen als hamerstukken worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 30 juni 2009.
Er worden door meerdere fracties vragen gesteld en door wethouder van Steensel beantwoord over het verloop van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in het algemeen en het verdwijnen van de in 2006 opgerichte BV Kennisbedrijven Drechtsteden, mede in relatie tot de oprichting van zogenaamde beroepsveldencommissies (BVG's), in het bijzonder. Idem voor wat betreft eventuele belemmeringen bij het realiseren van de uitrijroute naar de N3 van de 2e brandweerpost.
In een aansluitend besloten deel van de vergadering verschaft wethouder van Steensel, desgevraagd door de VVD-fractie, informatie over nieuwe onderwijsontwikkelingen voor wat betreft het Leerpark.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 2 juni 2009 20:15
Besluit:
De AC besluit dit voorstel te agenderen voor een programmakamer van de Adviescommissie op 23 juni 2009.