Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845609

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845609

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845609
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vangnetuitkering 2016
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 16:18:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vangnetuitkering 2016
Programma Werk en inkomen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (P.J.)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JM Leemans, 078 770 4724
Datum B&W Besluit 13-12-2016
Gerelateerde zaak 1756902
Agendacommissie 18-01-2017
Raad 24-01-2017
Toelichting

In deze raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van het klantenbestand Participatiewet in Dordrecht, de analyse van de mogelijke oorzaken van het tekort op het budget voor uitkeringen op grond van de Participatiewet en de maatregelen om dit tekort te reduceren. Wij nodigen u het 1e kwartaal 2017 tevens uit uw opvattingen te delen over de voorliggende analyse en de getroffen maatregelen om het tekort te reduceren. Deze globale analyse is opgesteld in het kader van de zogenaamde Vangnetregeling, die navolgend wordt toegelicht. De tekorten op bijstand zijn de afgelopen jaren fors gestegen. Het onderwerp was opgenomen bij de risico's van de gemeente maar deze tekorten krijgen steeds meer een structureel karakter. Bij de kadernota 2018 komen we terug op de omvang en de dekking van het structurele tekort.

Gepubliceerd 15-12-2016