Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845589

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845589

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845589
Onderwerp Vaststellen rechtspositie regeling wethouders
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 23-12-2016 13:27:08
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 januari 2017 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 18 januari 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 januari 2017 .