Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845589

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845589

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845589
Onderwerp Vaststellen rechtspositie regeling wethouders
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 23-12-2016 13:27:08
Onderwerp Vaststellen rechtspositie regeling wethouders
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E.J. van Iersel-Kostwinder, 770 4214
Datum B&W Besluit 13-12-2016
Gerelateerde zaak 1753430
Agendacommissie 18-01-17
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De voornaamste aanleiding voor het uitbrengen van een nieuwe versie van de verordening is gelegen in de wijzigingen in de werkkostenregeling. Door de strakke fiscale eisen van de gebruikelijkheids- en noodzakelijkheidscriterium in de werkkostenregeling zijn de bepalingen voor de verstrekking c.q. vergoeding van computers en de internetverbinding in de modelverordening grotendeels herzien. Tevens zijn de huisvestingvoorzieningen in de Rechtspositiebesluiten en Regelingen voor burgemeesters en wethouders in het kader van het streven naar harmonisering en modernisering van de rechtspositie gewijzigd. Dit heeft geresulteerd in harmonisatie van huisvestingvoorzieningen voor wethouders en burgemeesters (o.a. de tegemoetkoming dubbele woonlasten voor wethouders). Ook deze wijziging is in de verordening opgenomen. Tot slot verdient vermelding dat steeds meer voorzieningen van politieke ambtsdragers dwingendrechtelijk zijn geregeld in de Rechtspositiebesluiten, Ministeriele regelingen en de Gemeentewet. Als gevolg hiervan hoeft er minder vastgelegd in de lokale gemeentelijke verordening. Er zijn daarom zoveel mogelijk artikelen en bepalingen die reeds in hogere wetgeving zijn geregeld in de verordening geschrapt.

Gepubliceerd 23-12-2016