Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845568

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845568

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845568
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging)
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 59 - Essenhof
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (P.J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, 770 4176 / P Harmsen, 770 5280
Datum B&W Besluit 13-12-2016
Gerelateerde zaak 1757554
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De voorgestelde wijziging houdt in dat de bij de Heffingsverordening Essenhof 2017 behorende Tarieventabel Essenhof 2017 komt te vervallen en vervangen wordt door de als bijlage bij dit besluit gevoegde Tarieventabel 2017. Dit is nodig omdat er als gevolg van de aanleg van nieuwe graflocaties, alsmede door de verruiming van de keuze voor de uitgifte- en afkooptermijnen van de graf- en onderhoudsrechten, aanvullende tarieven moeten worden vastgesteld.

Gepubliceerd 15-12-2016