Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845568

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845568

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845568
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 15-12-2016 13:38:38
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1757554 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.HeffingsverordeningEssenhof 2017 EERSTE WIJZIGING.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Tarieventabel.Essenhof.2017.inclusief.eerste.wijziging.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 1757554 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1763188 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening tot wijziging van de Heffingsverordening Essenhof 2017 (eerste wijziging) Voorblad stukken