Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1845561

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1845561

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1845561
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2017 15:22:44
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 13-12-2016
Gerelateerde zaak 1755696
Agendacommissie 18-01-2017
Termijn agenda icm 1718974
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een plan ontwikkeld voor de uitbreiding van de Plus supermarkt aan het Damplein. In samenhang daarmee wordt aan de Dubbeldreef een nieuw parkeerterrein aangelegd. Het plan past niet geheel binnen de in het geldende bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Om de uitbreiding ter plaatse mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld; het bestemmingsplan '4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt' . Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Uw raad wordt voorgesteld een beslissing te nemen over de ingekomen zienswijzen en het bestemmingsplan '4e herziening Dubbeldam, locatie Plusmarkt' vast te stellen.

Gepubliceerd 12-01-2017