Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1844037

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1844037

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1844037
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2017 16:34:14
Document Document type
Icoon voor documenttype Presentatie t.b.v. kennismaking controllers en griffiers Drechtsteden Algemeen
Icoon voor documenttype Verslag bijeenkomst afronding aanbestedingstraject accountverslag bijeenkomst afronding aanbestedingstraject account Algemeen