Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1844037

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1844037

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1844037
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 13-02-2017 16:34:14
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 8 februari 2017 20:00
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en deelt mede dat controllers en griffiers uit de regio afgelopen week hebben kennisgemaakt met BDO, de nieuwe (regionale) accountant. BDO wil graag ook kennismaken met de auditcommissie. De commissie besluit dit te agenderen voor 7 juni.
De voorzitter voegt, met goedkeuring van de commissie, een derde beslispunt toe aan agendapunt 5, de doorontwikkeling P&C-documenten. Dit beslispunt gaat over de inrichting van de website. Bij bespreking van het agendapunt zal er nader op in worden gegaan. D66 wil graag een onderwerp toevoegen aan de agenda: informatieveiligheid. De commissie stemt hiermee in.