Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1841310

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1841310

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1841310
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over reguleren wietteelt
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Antwoordbrief 1759092 Antwoordbrief
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie D66 over reguleren wietteelt Voorblad stukken