Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1841231

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1841231

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1841231
Onderwerp Drechtsteden: Geactualiseerde begroting 2017
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Drechtsteden: Geactualiseerde begroting 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geactualiseerde begroting 2017 vs 29 nov Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Voorstel zienswijzen begroting GRD Algemeen
Icoon voor documenttype Brief aan DS gemeenten zienswijze geactualiseerde begroting 2017 GrD getekend Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Geactualiseerde begroting 2017 wijzigingen vs 18 nov naar vs 29 nov Algemeen